Artikel

 

Kisah dari Seekor Kuda

Ada sebuah kisah yang bisa kita renungkan bersama, agar kita dapat terus berjuang dan pantang menyerah, dan menyerahkan segala keputusan kita kepada Allah SWT. Ini merupakan kisah seekor kuda malang yang berhasil keluar dari keterpurukan.

Abuya Uci Turtusi & Habib Abdurrohman al Khirid

Allah menunjukkan karomah kewalian seseorang hanya untuk orang-orang yang Dia kehendaki, Allah juga yang menganugerahkan hidayah rasa cinta dan keyakinan kewaliannya kepada orang-orang yang Dia kehendaki.

Karomah KH Ustman bin Ahmad Supardi: Ulama yang Buta Matanya tapi Terkenal Kewaliannya

Di dalam manakibnya disebutkan bahwa Mbah Usman sangat mencintai Rasulullah hingga anak cucu Rasulullah pun ia cintai, tak peduli apakah dzuriah Rasul tersebut alim ataupun tidak, tua ataupun muda. Seringkali Mbah Usman mewanti-wanti keluarga dan santri-santrinya agar mencintai anak cucu Rasulullah tanpa membeda bedakan.

Proses Pembangunan, Penyebaran dan Dasar-Dasar Madzhab Syafi'i

Setelah beliau wafat, pembangunan itu terus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Pada fase ini semangat para Ashab dalam mengekstrak permasalahan-permasalahan parsial dari ushul madzhab gencar dilakukan. Proses ekstrak masalah-masalah parsial dari dasar-dasar itu disebut dengan "Takhrij" dan "Tadzyil". Fase ini berlangsung hingga paruh abad kelima.

Sungguh Durhaka Anak Yang Mendo'akan Orang Tuanya 5 Kali Sehari

Saya bingung, kenapa kita sudah mendo'akan orangtua sehari 5 kali, kok masih di bilang anak durhaka? Saya coba balik lagi ke Masjid tempat saya membeli buku tersebut, saya tanyakan kepada pengurus kajian di Masjid itu, di mana saya bisa menemui Syaikh yang kemarin memberi kajian di Masjid ini.

Kisah Ulama Banjar, Tuan Guru Semman Mulya dengan Pencuri Ayam

suatu malam ada beberapa orang mengendap-endap di luar rumah Tuan Guru Semman Mulia, berniat untuk mencuri ayam. Namun tiba-tiba terbukalah pintu rumah beliau, dan merekapun hendak lari. Tuan Guru Semman Mulia justru berkata; “Jangan mengambil yang masih hidup, di dalam rumah sudah kusediakan ayam yang sudah masak. Masuklah kalian semua!”

Bila Anak Tidak Lagi Dengar Nasihat Orang Tua, Baca Amalan Ini

bagi orang tua yang sekiranya dalam proses mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dinilai tidak sesuai dengan tabiat yang kita kehendaki, Habib Ali bin Muhammad bin Husein Al-Habsyi memberikan amalan khusus yang harapannya tabiatnya bisa berubah. 

Jalan Ilmu yang Singkat

Laduni.ID Jakarta - "Menuntut ilmu itu jalan yang begitu singkat, hanya diri kita saja yang membuatnya terasa panjang dengan kemalasan dan suka berpindah-pindah kitab (sebelum menyelesaikannya)"

Melepas Belenggu Dosa

Tumpukkan dosa akan menjadi noktah hitam didalam qalbu laksana cermin yang kotor. Semakin banyak dosa yang dilakukan akan semakin banyak kotoran yang melekat. Hati yang kotor akibat dosa, semakin lama akan menutupi kebersihan hati (qolbun maridh-mayyit) yang berdampak pada kegelapan diri.

Orang Baik Itu Banyak Teman, Tetapi Penyeru Kebaikan akan Banyak Musuh

Rasulullah sebelum diutus sebagai Rasul, beliau dicintai oleh kaumnya karena beliau adalah orang baik. Namun ketika Allah Ta'ala mengutus nya sebagai Penyeru Kebaikan, kaumnya langsung memusuhinya dengan menggelarinya sebagai tukang sihir, pendusta, gila, dll.